What's so great about Grit?

För några år sedan började journalister, debattörer, forskare och andra förståsigpåare att prata sig varma om Grit. De hävdade alla ganska okritiskt att Grit är faktorn med stort F bakom framgång i skolan och i arbetslivet mm. Om detta går det t.ex. att läsa på SvD:

https://www.svd.se/hon-myntade-begreppet--na-framgang-med-grit

Eller på forskning.se:

https://www.forskning.se/2017/11/09/grit-ar-grejen-om-du-vill-lyckas-i-skolan/

Jag tog mig tiden för ett år sedan att sätta mig in i vad Grit står för. Begreppet har främst studerats och utvecklats av Angela Duckworth som är forskare i USA. Hennes forskning är samlad och presenterad på ett relativt tillgängligt sätt i boken Grit - The Power of Passion and Perseverance.

Enligt henne består Grit av två komponenter: passion och uthållighet. För att lyckas måste man ha en passion för det man gör och man måste ha en uthållighet för att inte ge upp när det är svårt. Den som är passionerad håller gärna ut lite längre och den som är uthållig hittar lättare passionen.

Inom forskarvärlden upprepar man studier för att se att de är gjorda på rätt sätt och för att ta reda på om resultatet från en studie är likvärdigt med utfallet i en annan studie. När det har gjorts ett större antal studier kan man göra en så kallad metastudie där man slår ihop resultaten från alla studier man har hittat. När det gäller Grit har forskare, andra än Duckworth, kommit fram till två saker.

1. Grit är inte en särskilt stark faktor. Den är relaterad till framgång i skolan och i arbetslivet men effekterna är små. Ca 5 till 10 procent. Med de termer jag använder är Grit varken en spetsfaktor eller en breddfaktor.

2. Grit som sammansatt komplex påminner om ett av personlighetsdragen i femfaktormodellen. Draget kallas plikttrogenhet, pålitlighet eller ordningsamhet på svenska. Det är så stort överlapp mellan Grit och ordningsamhet att det är troligt att Grit antingen är samma sak som ordningsamhet eller är en del av ordningsamhet. Uthållighet och målmedvetenhet finns som delkomponenter i personlighetsdraget ordningsamhet. Det mer beklämmande utfallet av gjorda metastudier är att ordningsamhet har en lika stor eller större effekt på samtliga områden som har studerats jämfört med Grit.

Om du blivit itutad att Grit är the shit bör du tänka om. Ha inte några orimliga förväntningar på vad Grit kan göra i ditt liv. Kolla istället upp vad det finns för andra faktorer som har större effekt inom just det område där du vill lyckas. Läs gärna också om de åtta egenskaper som leder till framgång där de två komponenterna som utgör Grit ingår.

Jag vill gärna ta del av dina tankar om detta.

28 Apr 2018