Breddfaktorer

Breddfaktorer är de faktorer som har en inverkan på flera områden i livet, i min tappning mellan sex och åtta områden. Breddfaktorer har en långsiktig, halvstark, inverkan.

Här följer en topplista av de breddfaktorer som jag har studerat närmare, baserat på en rad forskningsöversikter.

1. Kontroll, 9.5 % (8/8)

2. Socialt kapital, 9.0 % (8/8)

3. Pålitlighet/ordningsamhet, 8.0 % (8/8)

4. Tillit, 16.5 % (7/8)

5. Mål, 13.5 % (7/8)

6. Self-efficacy, 12.0 % (7/8)

7. Emotionell intelligens, 8.5 (6/8)

För att platsa på listan måste faktorn ha en inverkan på minst fem procent på minst sex av åtta områden i livet. I listan syns de sju faktorer som uppfyller dessa krav. Övriga studerade faktorer platsar inte på listan. Procentsatsen som står efter framgångsfaktorn är ett genomsnitt på de områden där faktorn har en inverkan. De tre första är unika då de är de enda som har en inverkan på alla åtta områden. Platserna fyra till sex har en inverkan på sju av åtta områden och har en något större inverkan, av medelvärdet att döma, på dessa sju områden. På plats sju finns den enda faktor som har en inverkan på sex av åtta områden.