Kraftfaktorer

En kraftfaktorer är en framgångsfaktor som har en relativt stark inverkan på minst två områden i livet och i vissa fall så mycket som fem områden.

Här följer en toplista över de sex framgångsfaktorer som har en inverkan på minst tre områden.

1. Tillit, 19.0 % (5)

2. Kommunikationskompetens, 20 % (4)

3. Mål, 16.0 % (4)

4. Self-efficacy, 15 % (4)

5. Motivation, 16.5 % (3)

6. Kontroll, 15 % (3)

 

Procentsatsen efter framgångsfaktorn är ett genomsnitt baserat på den inverkan faktorn har på det antal områden som effekten är minst 15 %. Rankingen är i första hand baserad på antal områden och i andra hand på den genomsnittliga effekten. Tillit är en unik faktor som har en stor inverkan på hela fem områden i livet (arbete, team, företagande, ledarskap och relationer). Kommunikationskompetens har den största effekten men på fyra områden. Även mål och self-efficacy har en inverkan på fyra områden.

Övriga kraftfaktorer som alla har en inverkan på två områden är:

KASAM

Kreativitet

Generell intelligens

Psykologisk trygghet

Generell kognitiv förmåga

Prestationsmotivation