Framgångsfaktorer

På denna sida hittar du inlägg om vad som krävs för att lyckas i livet, helt och hållet baserat på forskning. Jag som ansvarar för sidan heter Mikael Jensen och är forskare inom beteendevetenskap. Jag har tittat på all forskning jag har kunnat komma åt inom åtta områden i livet: utbildning, arbete, team, företagande, ledarskap, relationer, hälsa/välbefinnande och rikedom. Efter en omfattande forskningsöversikt har jag kommit fram till att det finns tre sorters framgångsfaktorer. Jag kallar dem spetsfaktorer, kraftfaktorer och breddfaktorer.

 

 

Spetsfaktorer är sådana framgångsfaktorer som har en stor inverkan på ett av de åtta livsområdena men i stort sett ingen inverkan på de övriga sju. För att en faktor ska betraktas som spetsfaktor måsten den ha en effekt på minst 15 procent. Det betyder att skälet till att du lyckas inom ett visst område till 15 procent, eller mer, kan förklaras av en spetsfaktor. Det är orimligt att tro att en faktor till 100 procent kan ligga bakom framgång. Vänj dig vid tanken på att det är en kombination av faktorer som ligger bakom din nuvarande eller framtida framgång. Lär dig vilka de är så att du kan utveckla dig för att lyckas bättre. Om det nu är det du vill.

 

 

En kraftfaktor är en sådan framgångsfaktor som har en inverkan på minst två av de åtta livsområdena. Vissa kraftfaktorer kan ha en stor inverkan på upp till fem områden. Precis som i fallet med spetsfaktorer måste faktorn ha en effekt på minst 15 procent på samtliga områden som den har en inverkan på. Om en kraftfaktor visar sig ha en inverkan på fyra områden betyder det att den har minst 15 procent effekt på alla fyra men det är fullt möjligt att den har mer på t.ex. två områden. Den som vill nå framgång inom flera områden i livet ska spana efter och utveckla någon av kraftfaktorerna. Tillsammans kan de göra stor skillnad.

 

 

Den mest spännande formen av framgångsfaktorer är breddfaktorer. De skiljer sig från de övriga två i flera avseenden. För det första heter de breddfaktorer för att de har en inverkan på sex till åtta områden. De breddfaktorer som jag helst tar upp har en inverkan på alla åtta livsområden. För det andra så har breddfaktorer en långvarig men något svagaren inverkan. Det rör sig om mellan åtta och tio procent för de som har en inverkan på alla åtta områden och något högre för de som har en inverkan på sju områden. Vilka kan de vara?

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna? Är det kanske hög generell ingelligens (IQ)? Kan det vara att man är extrovert? Skulle du gissa på att beslutsamhet är en framgångsfaktor? Vilka av de egenskaper eller färdigheter som du har ligger bakom din nuvarande eller framtida framgång? Mitt syfte med denna sida är att det ska gå att lära sig något från varje blogginlägg. Dela gärna med dig om vad du har för tankar om olika framgångsfaktorer. Är det kanske en viss faktor som du vill veta mer om? Hör av dig så svarar jag utifrån vad jag känner till eller så tar jag reda på det.