Varma män - mer värda?

Pär Löfstrand som är doktor i psykologi vid Mittuniversitetet har genomfört en studie där deltagarna ska värdera vad som ska ge mer i lönekuvertet för andra. De fick 5000 kronor att fördela på fyra personer med olika egenskaper. De egenskaper som belönades mest vara hög kompetens (inom ett relevant område får vi gissa) och en varm personlighet bland män. Det första är väntat medan det andra framstår som aningen anmärkningsvärt.

I valet mellan en kvinna med varma egenskaper och en man med varma egenskaper ansåg deltagarna i studien att mannen med varma egenskaper förtjänar mer i lön än kvinnan med motsvarande egenskaper. Riktigt varför är oklart. Det finns heller ingen rimlighet i att den varma mannen är värd mer än den varma kvinnan. Ett vanligt fenomen, som jag inte vet om Löfstrand tar upp, är att man har en föreställning om kvinnor respektive män som en utgångspunkt. I och med att många väntar sig att kvinnor i allmänhet är varmare än män så är det normalt med varma kvinnor och därför belönas de inte extra för detta. Motsvarande stereotyp för män är att de inte är så varma och därför belönas en varm man extra eftersom det anses sticka ut i en positiv bemärkelse. Varma män jämförs inte med varma kvinnor utan med den typiska mannen som inte anses vara så varm.

I termer av framgångsfaktorer, som i denna studie värderas i pengar/lön, är man framgångsrik om man har rätt kompetens och en varm personlighet. Särskilt om man i det senare fallet är man. Det lönar sig med andra ord för män att vara varma och trevliga. Gissningsvis förlorar kvinnor mer på att vara kyliga medan det anses normalt för män.

Studien handlade om vad som uppskattas hos en kollega och i förlängningen vad som legitimerar att en kollega ska ha högre lön än andra (bilden ovan antyder att det har med relationer att göra vilket också kan vara sant). Nu har vi fått ett tänkbart svar. Bortsett från denna studie har jag inte hittat några metastudier som visar i det långa loppet att det är en framgångsfaktor för män att vara varma och trevliga. Det är inte ens säkert att det är någon fördel oavsett kön. Jag kan ha missat något då det finns mängder av databaser att söka forskning på. Om det nu skulle vara så att varma och trevliga människor är mer framgångsrika allmänt och förtjänar mer i lön i synnerhet skullde det ha fått mer uppmärksamhet. Kanske är det så att fler studier i detta ämne är på väg. Då får vi bättre svar i framtiden.

Hur som helst lönar det sig alltid att vara kompetent inom sitt arbetsområde. Andra uppfattar att man kan sitt jobb. Män som är varma, kanske inte inom alla yrken, ska se det som en styrka och inte som ett hinder.

Hur går dina tankar om att vara varm och trevlig på jobbet? Är det en fördel för hela kollegiet eller är det bara trevligt i själva mötet?

1 Sep 2018