Vad gör framgångsrika personer över julhelgerna?

Är det skillnad på hur framgångsrika personer firar jul och nyår jämfört med mindre framgångsrika personer? Vissa hävdar det. Lynn Taylor som är expert på arbetsliv och karriär har tittat närmare på denna fråga.

Innan du läser vidare bör du ha följande i åtanke:

  • Underlaget är sannolikt baserat på hur det ser ut i USA. Det kan vara annorlunda i Sverige.
  • Många som hör till de mest framgångsrika hör också till överklassen. Det är därför troligt att det är överklassvärderingar som lyser igenom i hur de agerar. Alla framgångsrika personer har inte en överklassbakgrund och avviker därför en aning från nedan beskrivning.

Här nedan följer 10 saker framgångsrika personer gör över sin jul- och nyårsledighet. I vissa fall framgår det också vad mindre framgångsrika personer, men som strävar efter framgång, begår för misstag.

1. Planera tiden

Framgångsrika personer planerar sin ledighet. Det kan verka paradoxalt men de vet av erfarenhet att om de inte bestämmer sig i förväg för vad de ska göra, vilket inkluderar att vila, är risken stor att de drar iväg och gör oplanerade saker som splittrar dem eller tar onödigt mycket energi.

Man får därför se till att planera in tid med familjen. med vänner och tid för sig själv. När man ägnar sig åt återhämtning kan det vara både på egen hand och med andra.

Enligt Taylor har mindre framgångsrika personer en tendens att vara impulsiva. Detta kan vara kostsamt i längden. Håll dig till din plan.

2. Begränsa inslaget av arbete

Om man tvunget ska arbeta när man är ledig (vilket i sig är en paradox) ska det vara ett begränsat inslag av arbete. Ett sätt är att bestämma att arbete enbart får förekomma på måndag och torsdag eller enbart en till två timmar på förmiddagen. Den välplanerade har sett till att allt arbete redan är utfört när ledigheten börjar eller har delegerat arbetet till någon annan.

Mindre framgångsrika personer har en tendens att tro att saker inte blir gjorda utan deras närvaro. Därför är de tillgängliga och dyker ofta upp på jobbet även under ledigheten.

3. Sätt gränser

Framgångsrika personer är ofta nyckelpersoner i stora organisationer. För att organisationen ska fungera även under ledighet kommer medarbetare att försöka få tag på sin chef eller vem det nu rör sig om. Framgångsrika personer är noga med att tala om när de kan bli nådda. Tiden med familjen eller tiden för återhämtning får inte störas.

4. Varva ned

Det är utmärkande för framgångsrika personer att de använder ledigheten till att varva ned. Att varva ned kan betyda att göra ingenting. Det kan också innebära att göra saker som de njuter av och som ger energi. Ett sätt att lyckas är att lägga undan och stänga av sin smartphone som annars lätt påminner om jobb och gör att man blir störd.

Att varva ned är en nödvändig del av återhämtningen. Personer som jobbar hårt för att lyckas vet hur viktigt det är att ta det lugnt ibland. Kroppen och psyket orkar inte jobba på högvarv hela tiden. Då riskerar man att bli utbränd. Återhämtningen är väsentlig för att man ska prestera väl senare.

Mindre framgångsrika personer, som ändå har som ambition att bli framgångsrika, jobbar jämt och riskerar i högre utsträckning och knäcka sig själva.

5. Familj och vänner

Som det framgått ovan är familj och vänner viktiga. Framgångsrika människor är ofta framgångsrika för att de arbetar mycket och hårt. Det betyder att de riskerar att försumma familjen och vännerna. När de har ledigt ser de därför till att ta igen tid med familj och vänner så mycket det går. Det är känt att framgångsrika personer har stora sociala nätverk och där är familjemedlemmar och vänner nycklar för att hålla dessa nätverk vid liv.

Det är också runt jul som man har chans att träffa släkt och vänner för under andra lediga perioder är dessa spridda över världen. Till jul samlas de flesta och då ska man passa på att umgås.

Enligt svensk forskning är det mer typiskt att personer från överklassen sätter familjen och släkten främst. Det är inte enbart en önskan om att umgås utan något av en plikt och tradition. Den akademiskt belästa medelklassen lägger större viktig vid vänner och mindre vikt vid traditioner.

Taylor menar att de mindre framgångsrika, men ändå hårt arbetande, personerna anser att de har för mycket att göra för att umgås med familj och vänner. På det viset försummar de sina viktigaste relationer vilket kan straffa sig på sikt.

6. Kortsemester

Istället för att planera en lång semesterperiod hemifrån planerar de enstaka korta perioder på ett par dagar. För många, även för de mest framgångsrika, är en resa utomlands till en okänd plats ganska krävande och utmattande. Detta ger inte den återhämtning som så väl behövs vilket medför att det undviks. De framgångsrika väljer att resa bort korta stunder och sova över en natt eller högst två. Det ska vara mysigt att göra något annat samtidigt som det inte ska ta för mycket energi.

7. Motionera

De mest framgångsrika ser till att hålla sig i fysiskt god form även när de är lediga. Det kan räcka att höja pulsen rejält en stund några dagar i veckan och i övrigt hålla sig i rörelse då och då. En promenad utöver ett pass i gymmet kan räcka för att hålla sig alert.

Att motionera är uppbyggande så länge man undviker träningsverk. Det är också skönt att få lite endorfiner i kroppen. Även när det gäller motion är det ett sätt att undvika utbrändhet och stress.

8. Gör saker du tycker om

Många framgångsrika personer har en passion för sitt arbete. Det är viktigt för att orka. Att vara passionerad är också viktigt när man är ledig. Man kan ha andra psssioner som ges utrymme när man får fri tid. Vissa tycker om att måla, rida, vistas i naturen, fiska, läsa eller lyssna på musik (eller spela instrument).

Det viktiga är att göra saker man tycker om. I vissa fall är det intellektuellt stimulerande på ett sätt som man inte hinner med när man jobbar eller så är det kreativt på ett sätt som annars inte får utrymme. Kanske både och.

9. Vistas utomhus

Om man vistas inomhus, på kontor, mycket när man jobbar är det läge att vistas utomhus mycket när man har ledigt. Framgångsrika personer ser till att vara ute i naturen så mycket de kan. Detta gäller särskilt under jul och nyår.

10. Välgörenhet

Framgångsrika personer är inte framgångsrika för sin egen rikedoms skull. De flesta vill hjälpa andra och bidra till ett bättre samhälle. Om de får tillfälle under ledigheten att bidra till välgörenhet tar de chansen. Detta kan också vara ett sätt att fylla på psykiskt, kanske mest känslomässigt. Det känns bra att man kan bidra till att andra får det bättre.

En hel människa

De lärdomar man kan göra av att titta närmare på hur framgångsrika personer lever, särskilt över jul och nyår, kan lära oss en del om vad det innebär att vara en hel människa.

Vi människor kan prestera på topp men för att lyckas behöver vi en kombination av stimulans, träning och återhämtning. Vi människor är sociala varelser med starka släktskapsband och detta behöver få utrymme både på jobbet och på fritiden. Vi människor är naturvarelser lika mycket som vi är kulturvarelser. Vi behöver också få vistas i naturen.

Vi människor har en komplex kognitiv förmåga att planera. Det är smart att använda den förmågan till vår egen nytta och vinning. Vi människor har begränsningar som att vi inte alltid kan vara tillgängliga eller jobba hela tiden. Vi kan heller inte rikta vår uppmärksamhet på flera saker samtidigt. Fokus är nödvändigt vilket ibland innebär att man får välja bort saker.

Slutligen är vi människor empatiska varelser som känner med andra och blir glada när vi ser att andra blir glada och tacksamma.

Vi får inte glömma vad vi är. Det är när vi ser till helheten, tar vara på våra förmågor och hittar balansen som det går som bäst.

14 Dec 2019