Vad framgångsrika personer gör och inte gör

I några av mina tidigare inlägg har jag beskrivit vad framgångsrika personer gör och inte gör. Det går att fylla på den listan ytterligare. Tidningen Chef tar upp tre saker som framgångsrika personer gör och inte gör.

1. Framgångsrika personer litar på sin intuition (benämns i notisen även i termer av instinkter och magkänsla).

2. Framgångsrika personer tar tag i tuffa frågor.

3. Framgångsrika personer tror inte att saker är så bra som de framställs.

Jag tänker kommentera var och en av dessa påståenden.

Det första påståendet är riktigt problematiskt. Vad menas med intuition, magkänsla eller instinkter? Problemet är att vi inte riktigt vet det. Jag ser detta påstående som två aspekter. Den första aspekten har att göra med kunskaper och kompetenser. När man är väl insatt i sitt område är möjligheterna stora att man kan ana sig till hur något ligger till trots att man inte har kunskaper om eller direkta erfarenhet av detta något. Man gör en god gissning och den brukar ofta vara hyffsat rätt. Den andra aspekten är att ha god kännedom om sitt eget känsloliv. Det innebär i det här fallet att man vet vad man känner för något och kan reagera adekvat på detta. Känslor handlar främst om att gilla något eller att ogilla något. När man ogillar något har man nästan alltid rätt i att undvika det. Lyssna därför på den känslan. Vissa skulle säga att intuition är en blandning av dessa två aspekter. I notisen framgår det att framgångsrika personer inte ignorerar när det känns fel. Gå på den känslan och ödsla inte tid och energi på något som känns fel.

Framgångsrika personer har blivit framgångsrika för att de inte räds de tuffa och stora frågorna. Det är då man kan göra en skillnad. Detta kan jag hålla med om. Jag reserverar mig dock för vad man menar med tuffa frågor och vad man menar med framgång. Det finns gott om rika människor som fullständigt struntar i de riktigt tuffa frågorna som rör klimat, kemikalier och fattigdom. Man kanske ska säga att framgångsrika personer inte ignorerar tuffa frågor som har en direkt och uppenbar relevans för personens verksamheter. Däremot är det möjligt att dessa personer struntar i tuffa frågor som indirekt rör den egna verksamheten men som inte är helt uppenbara när man ställs inför frågan.

Alla former av erbjudanden, inklusive reklam, framställer saker som bättre än de är. Det gäller även en rad personer som framställer sig själva och sina bedrifter som bättre än de är. Framgångsrika personer tror inte på detta utan förhåller sig till detta på ett av två tänkbara sätt. (A) Om det låter för bra är det för bra och därför är personen/personerna som framställer något som för bra inte helt pålitligt. Undvik dem. (B) Om något framställs som väldigt bra bör man granska och ifrågasätta detta och förklara varför man inte köper något till det värde det framställs ha utan till det värde det faktiskt har.

Sammanfattningvis ska du, om du är eller vill bli framgångsrik, (1) vara insatt och undvika det som känns fel, (2) ta tag i de tuffa frågorna så att du gör en faktisk skillnad, och (3) avfärda det som låter för bra och hålla dig till de som är uppriktiga med vad de har att erbjuda.

10 Nov 2018