Tillit - en framgångsfaktor att lita på

Tillit är en helt unik framgångsfaktor. Det är få områden i livet där tillit inte spelar en stor roll för att man ska lyckas. Om man utgår ifrån mina typer av framgångsfaktorer så utmärker sig tillit i samtliga fall. Tillit är en spetsfaktor i fem av åtta studerade områden vilket också gör tillit till en kraftfaktor. Tillit är den främsta kraftfaktorn då den är den enda som har en inverkan på minst femton procent på fem områden. Därtill är tillit en breddfaktor som har en inverkan på sju av åtta områden. Det verkar finnas mycket få studier som undersöker relationen mellan tillit och rikedom. Från dessa studier går det inte att säga något om vilken betydelse tillit kan ha. I de övriga sju områdena är tillit en tydlig framgångsfaktor. Efter de tre breddfaktorer som har inverkan på alla åtta områden är tillit dem främsta av de som har inverkan på sju områden. Den genomsnittliga inverkan som tillit har är 16.5 procent. Ingen annan breddfaktor har så hög inverkan.

 

 

Vad innebär denna siffra? När något händer som gör att vi lyckas med något i livet, till skillnad från att misslyckas, är det sannolikt flera faktorer som spelar in. Hur stor effekt varje enskild faktor har kan formuleras i en procentsats. Beroende på vilket område tillit spelar en roll varierar denna procentsats från 10 % till 25 %. Här följer de områden som tillit har en inverkan på i en rangordning:

1. Företagande, 25 %

2. Ledarskap, 20 %

3. Team, 20 %

4. Arbete, 15 %

5. Relationer, 15 %

6. Utbildning, 10 %

7. Hälsa och välbefinnande, 10%

Det är uppenbart att en företagare behöver känna tillit till personer i sin omgivning för att lyckas. Detsamma gäller vid ledarskap där tilliten är ömsesidig: följarna känner tillit till ledaren och ledaren känner tillit till sina följare. Inom team är det känt att de lyckas bättre om de bygger upp en tillit inom gruppen. Man kanske kan undra hur tillit har en betydelse för hälsa och välbefinnande men det visar sig att de som känner tillit generellt också mår bättre.

Vad innebär egentligen tillit? Det handlar ju om att tro på något eller någon trots att det oväntade kan hända. Det finns alltid ett inslag av osäkerhet. Om allting alltid blev som vi förväntar oss behövs ingen tillit. Tillit behövs när vi inte kan känna oss säkra på vad som ska hända, hur någon ska agera. En definition kan lyda: tillit är en förväntan att något ska ske eller att någon är pålitlig trots vissa hinder eller risker.

 

 

Det är inte lätt att lita på människor när man vet att det finns en överhängande risk. De som är misstänksamma till sin läggning har väldigt svårt för att ändra sin inställning. Det är ändå värt att försöka eftersom det finns så många studier som tyder på att vi får bättre relationer, vi mår bättre och vi når större framgång i livet om vi väljer att lita på andra, och lita på samhället. Tillit är som ett lim som binder oss närmare till varandra.

Läs mer i min något längre text om tillit och det besläktade begreppet socialt kapital.

Så, är du en person som har lätt för att lita på andra? Har du lätt för att känna tillit? Eller är du misstänksam av dig?

21 May 2018