Socialt kapital och nätverkande

När jag var lite drygt 20 år och höll på med musik fick jag upprepade gånger höra att talang är mindre viktigt än kontakter i branschen. Är det inte tillräckligt att spela in bra låtar och skick upp en "demo" till ett skivbolag? Om man är bra nog får man väl kontrakt? Det tog ett tag för mig att acceptera att man inte får kontrakt baserat på hur duktig man är på att skriva och spela musik utan baserat på andra faktorer. Snart märkte jag hur man kunde bära sig åt för att lyckas. Det handlade om att nätverka och träffa rätt personer. När man väl har träffat rätt personer ska man bygga upp goda relationer med dessa. Långt senare lärde jag mig om betydelsen av socialt kapital.

 

 

Socialt kapital är ett begrepp myntat av forskaren Robert Putnam som enligt honom och andra består av tre komponenter: tillit, reciprocitet och sociala nätverk. Tillit, som jag har skrivit om lite tidigare, är kanske den viktigaste och kraftfullaste komponenten. Det handlar om att tro att en annan människa uppfyller vissa förväntningar även när det finns risk att den andra kan komma att låta bli att ställa upp. Reciprocitet kan uttryckas på många sätt: "om du kliar min rygg kliar jag din". Den som gör något för en annan person kan vänta sig något av motsvarande värde eller insats tillbaka. Nätverk slutligen är där man bygger upp sitt sociala kapital. Ett närverk är en löst eller hårt sammansatt grupp av människor där vissa är mer centrala och andra är mer perifera. Genom att bygga upp tillit och reciprocitet inom nätverket kan man skapa en känsla av trygghet och att andra inom nätverket ställer upp när det behövs.

När forskare har studerat vilken effekt socialt kapital har på andra faktorer har de ofta inkluderat alla tre komponenterna men ibland fokuserar de på nätverkandet. Det visar sig att socialt kapital är en sådan faktor som har en viss inverkan på många områden i livet. Socialt kapital är med mina egna termer en breddfaktor. En faktor som över lång tid har inverkan på många områden men till en måttlig grad. Det är inte alltid man märker av den positiva effekten men det är helt klart så att de som har byggt upp ett socialt kapital lyckas med det mesta i livet, inklusive att samla på sig finansiellt kapital.

Enligt min egen forskningsöversikt, som täcker åtta områden i livet, har socialt kapital en inverkan på samtliga områden och störst är dess inverkan på företagande. Här har socialt kapital så mycket som 15 procent effekt. Lägts effekt har socialt kapital på ledarskap, relationer och på hälsa/välbefinnande. Här är effekten 5 procent. Mitt emellan ligger utbildning, arbete, team och rikedom där socialt kapital har en effekt på ca 10 procent. Den genomsnittliga effekten för socialt kapital är 9.0 procent vilket gör den till den näst starkaste och viktigaste breddfaktorn jag har kunnat finna.

Att lyckas som musiker och kompositör är något av ett entreprenörskap (vilket kanske musiker och kompositörer själva inte tycker) så det är inte så konstigt att det krävs en hel del socialt kapital för att lyckas. Även om socialt kapital till synes inte har så stor effekt på hälsa och välbefinnande kan man minnas att för att mäta ett samhälles "hälsa och välbefinnande" mätar man dess sociala kapital. Ju högre socialt kapital desto mer välmående är gemenskapen. En kombination av entreprenörskap och välmående samhällen kan vara mycket fördelaktigt.

På lång sikt är socialt kapital värt att bygga upp, och få avkastning på.

9 Jun 2018