Sju vanor för att bli befordrad

Tidskriften Forbes har ställt samman en lista på vad man bör göra för att lyckas bli befordrad. Jag tar upp alla sju förslagen och kommenterar dem kort.

1. Håll dig alert

En person med god hälsa (vilket inkluderar att vara utvilad) som är påpasslig och finns där man behövs visar att man är mogen större utmaningar.

2. Var pålitlig

Visa din ordningsamma sida och var plikttrogen. Var i någon mening förutsebar. Var lojal. Om du står stadigt när det händer mycket kan andra känna att de kan förlita sig på dig. Det upplevs so att du är beredd att ta större ansvar.

3. Var professionell

När du är på jobbet är din arbetsroll primär. Ta dina uppgifter på största allvar. Var noggran och korrekt. Följ reglerna till den grad att du sätter organisationen före dig själv men var också så påläst att du vet när man får göra välavvägda undantag. Bemöt alla med ett trevligt och korrekt sätt. Dina chefer kommer att få syn på dig och dina insatser.

4. Var öppen för att både lära dig själv och lära andra

Att ständigt utvecklas är avgörande för att kunna göra ett bättre arbete. Lär dig mer, lär om och lär bättre. Samtidigt mår en organisation bra av att flera kan ungefär samma sak. Var inte för protektionistisk med sådant som du är särskilt duktig på. Visa andra och lär andra. När du själv blir chef måste du kunna delegera och då vet du vilka du själv har lärt upp. Att dela med sig av sina kunskaper är också ofta belönande om dina chefer får kännedom om detta.

5. Håll dig borta från drama 

Hamna inte i situationer där det pratas om dig för att du ställer till scener. Drama tyder på att du har svårt att finna din roll eller att du är för självcentrerad. Inget av detta är bra om du ska få mer ansvar. Bygg istället upp ett gott rykte.

6. Tacka människor i din närhet

Visa din tacksamhet till alla som gör en insats för organisationen eller för dig. Visa även tacksamhet när någon är kritisk och delar med sig av dessa synpunkter. Det smakar bättre än att visa missnöje mot de som faktiskt ser brister i organisationen. Ta vara på detta för det behöver du när du ska avancera.

7. Fråga: "Vad kan jag göra annorlunda nästa gång?"

Även om du är mogen att ta ett nytt steg i karriären kan du alltid bli bättre på det du gör. Skulle du kunna göra saker annorlunda? Kan du göra saker bättre? Fråga inte bara dig själv utan även andra. Detta kallas ofta att vara proaktiv vilket har visat sig vara ett bra sätt att komma vidare mot nya tjänster. Lyssna på andra när de föreslår att något kan göras på ett annat sätt. All denna lärdom gör dig till en mer lämpad person att hamna i en chefsposition.

Dessa punkter ger sammantaget goda förutsättningar att komma vidare i karriären. Även om du inte vill avancera i organisationen kan du mycket väl ägna dig åt ovan förslag då det gynnar alla på jobbet om man vill lite extra.

 

25 Nov 2018