Rikedom - vilka faktorer ligger bakom?

För några dagar sedan var det en person i Sverige som vann en jackpot på 208 miljoner. Att blir rik genom en lottovinst är relativt ovanligt. Det beror på tur och det är få som har en sådan tur. Det är heller inget som ligger inom vinnarens kontroll. Det bara händer. De flesta som är rika är det på grund av en annan slags tur. Tur som helt eller delvis vilar på individens kontroll. Om man t.ex. förbereder marken väl för att plantera ett äppelträd följt av en längre tids skötsel av trädet har man tur som får frukt. Så har det gått till för de flesta som är rika. De har lagt grunden i ett tidigt skede och tagit hand om sina investeringar och relationer tills de ger utdelning. Till slut bär det frukt och något år kan det ge tillbaka riktigt mycket.

Skillnaden mellan personer som vinner stora summor pengar på lotto och på människor som har arbetat hårt för sina pengar är att den första gruppen tenderar att göra sig av med pengarna relativt fort medan den andra gruppen fortsätter att ha stora summor pengar som ibland blir ännu större. Det är inte pengarna i sig som skiljer en rik människa från en mindre rik människa. Det är sättet att leva som är skillnaden.

Revisorn Thomas Corley har tittat närmare på detta och skrivit en bok om vad det är som leder till finansiell framgång. Boken heter Rich Habits och bygger på 10 principer eller livsvanor.

 1. Rika människor skapar sig goda vanor och hålla sig till dessa varje dag. Det kan vara att begränsa sitt TV-tittande och sitt internet-surfande, att motionera regelbundet, skapa goda relationer, att minnas datum som är viktiga för andra, att inte röka eller få i sig för stora mängder kalorier, att göra klart sin ”to do list” helt eller till största delen under dagen, läsa eller hålla sig uppdaterad kring nyheter som är viktiga för sitt område minst en halvtimme om dagen, och svara på telefonsamtal och e-mail under arbetsdagen.
 2. Rika människor sätter upp mål. Allt från dagliga mål, veckomål, årsmål och riktigt långsiktiga mål. De har för vana att fundera på och sträva mot dessa mål varje dag.
 3. Rika människor ser till att förbättra sig inom något område, litet eller stort, varje dag.
 4. Rika människor vårdar sin hälsa varje dag. Det handlar om mat, dryck, tobak, droger, motion, umgänge osv.
 5. Varje dag ska ge ett tillfälle att skapa långvariga relationer med någon. Rika människor har stora nätverk.
 6. Rika människor är måttfulla i hur de lever. Det blir sällan eller aldrig något extraordinärt. Inga utsvävningar. Inget slöseri.
 7. Det rika människor sätter upp som dagliga uppgifter och mål ser de till att uppnå. De är utförare som sällan skjuter upp saker till senare. Det du kan göra du ska du göra NU!
 8. Rika människor tror på sig själva och tar vara på varje tillfälle att boosta sig själva att det de gör är bra. De påminner sig själva om att de har energi, tänker positiva tankar men är samtidigt balanserade. Det går inte för långt i övertro eller hybris.
 9. Rika människor lägger undan pengar för framtiden. Det spelar ingen roll hur lite eller mycket de får in en måndag så sparar de en liten andel.
 10. Rika människor kontrollerar sina tankar och känslor till en hög grad. Framför allt handlar det om att inte tillåta sig själv att ha negativa tankar och känslor.

 

 

Thomas Corley genomförde också en intervjustudie där han frågade 200 rika personer och 100 fattiga personer om kreativitet är viktigt för att (för)bli rik. De rika svarade ja och de fattiga svarade nej. Man bör därför även väga in att kreativitet är en värdefull faktor bakom rikedom.

Alla de listade vanorna eller egenskaperna är enligt Corley och andra revisorer (de borde veta för de förvaltar rika människors pengar) centrala framgångsfaktorer. Däremot har de inte kommit fram till detta genom forskning. Jag letade rätt på alla studier och metastudier jag kunde hitta och listan på de viktigaste faktorerna bakom rikedom, något som förutsätter att de har studerats vilket inte alla har, följer här nedan:

 1. God hälsa 25 %
 2. Hög utbildning 5-10 %
 3. Emotionell stabilitet 5-10 %
 4. Pålitlighet/ordningsamhet 5-10 %
 5. Socialt kapital 5-10 %
 6. Intelligens 5-10 %
 7. Inte eftersträva hög materiell standard 5-10 %
 8. Självcentrerad (narcissistisk) 5 %
 9. Optimism 5 %
 10. Kontroll 5 %
 11. Minneskapacitet 5 %
 12. Kreativitet 5 %

Procentsatsen står för hur stor inverkan de olika faktorerna har på rikedom. Listan är i fallande ordning vilket betyder att god hälsa är den viktigaste faktorn bakom rikedom. Det gäller både psykisk och fysisk hälsa. Här får man ge Corley rätt. Corley säger inget om utbildningsnivå men han nämner att hålla sig informerad. Man ska inte ta dessa faktorer som absoluta krav. Richard Branson som är mångmiljardär har inte någon högre utbildning. Elon Musk däremot, som är god för ännu fler miljarder, är väldigt välutbildad. Emotionell stabilitet och kontroll motsvarar främst Corleys tionde punkt. Rika personer har ofta ett emotionellt lugn och upplever sig ha kontroll över sig själv och situationen. Det är inte samma sak som att de kontrollerar andra. Att leva ett moderat liv går också ihop med dessa faktorer. Pålitlighet/ordningsamhet handlar om att vara målmedveten och organiserad. Detta personlighetsdrag kan ligga bakom goda vanor och mål i livet. Socialt kapital är ett uttryck för att ha ett stort socialt nätverk, vårda sina långvariga relationer och ta sig tid att minnas vad som är viktigt för andra (t.ex. födelsedagar) och en hög grad av ömsesidighet. Hit hör också tillit men det finns inte alltid med i alla studier om rikedom. Detta stämmer bra med Corleys punkt 1 och punkt 5. Till Corleys punkt fem hör också att minnas namn och födelsedagar vilket stämmer med att rika generellt har en minneskapacitet som ligger över medel. Intelligens är inte oviktigt då rika har en intelligens över medel. Nummer 7 går väl ihop med att leva ett måttligt liv. Rika är inte särskilt besatta av materiell standard. Det är vanligare bland dem som inte har det. Tyvärr kan det vara så att narcissism eller en tendens att vara självcentrerad hänger samman med rikedom. Det kan till och med vara bra för att vilja bli rik att man är ganska självcentrerad. Narcissism är inte nödvändigtvis en faktor för att bli rik utan ett uttryck för människor som föds rika. Detta kanske kan hänga samman med Corleys åttonde punkt. Optimism som är listad som nummer 9 är också relaterad till Corleys åttonde punkt. En optimist tror på sig själv och att sådant som ligger i framtiden är möjligt. Slutligen är kreativitet en faktor bakom rikedom.

I en stor studie anser forskarna att rika människor är mer beslutsamma. Det kan hänga samman med Corleys punkt 7. Märkligt nog kunde jag inte hitta någon forskning kring relationen mellan mål och rikedom. Corleys andra punkt är ändå delvis styrkt. De punkter som inte är helt och hållet styrkta är 1, 3 och 9. Det betyder inte att Corley har fel. Bara att det inte finns tillräckligt med forskning på området. Samtidigt har Corley missat utbildningsnivå och intelligens.

Om man lägger ihop procentandelarna får man mellan 80 och 120 procent. Det betyder att ovan faktorer i sin helhet skulle kunna förklara vad som ligger bakom rikedom. Om nu någon som vinner på lotteri eller får ett stort arv inom några år blir av med merparten av pengarna så beror det sannolikt på att personen saknar många av de 12 egenskaper/faktorer som står i listan.

Att bli rik kan bero på tur men att förbli rik gör det inte.

 

6 May 2018