Ordningsamhet - ett personlighetsdrag

Enligt femfaktormodellen, som jag har skrivit mer utförligt om i en längre text, finns det fem personlighetsdrag som vi alla har mer eller mindre av. Ett av dessa drag kallas på engelska conscientiousness. Ganska svårt att uttala. Därtill ganska svårt att översätta till svenska. Conscientiousness betyder ungefär plikttrogenhet. Innehållet i detta personlighetsdrag lutar dock mer mot ordningsamhet. En ordningsam person är förutom plikttrogen också välorganiserad, hårt arbetande, ambitiös, uthållig och punktlig. Ytterligare ett ord som passar in på dessa människor är att de är målmedvetna. Detta personlighetsdrag har även en motpol som vi kan kalla spontan. En spontan person gör vad som faller in för stunden. En spontan person – som en motsats till ordningsam – är försumlig, oorganiserad, mållös, lat och kommer nästa alltid för sent till utsatt möte. Det låter inte särskilt smickrande men det är svårt att vara spontan och målmedveten samtidigt. Däremot är det är lätt att vara spontan och bekymmersfri. ”Vi tar det sen…” är standardkommentaren när det handlar om att planera för framtiden.

I ett tidigare inlägg skrev jag om Grit och det verkar enligt ett antal studier som att Grit och ordningsamhet är ganska lika. Den enda skillnaden är att ordningsamhet utmärker sig som den tydligare framgångsfaktorn. Därför tänker jag gå närmare in på vilken slags framgångsfaktor ordningsamhet, i egenskap av personlighetsdrag, är.

Ordningsamhet är en av de tre faktorer som har en inverkan på alla åtta livsområden (utbildning, arbete, team, företagande, ledarskap, relationer, hälsa/välbefinnande, rikedom) som jag har tittat på. Ordningsamhet är den tredje viktigaste breddfaktorn. Effekten är ganska jämt fördelad över de åtta områdena men det är inom arbetslivet som effekten är som störst. Där är effekten 15 % vilket också gör ordningsamhet till en spetsfaktor. Personer med ett utmärkande ordningsamt drag har en hög status bland sina kollegor och chefer. En uppskattad person att ha som anställd med andra ord. Effekten är också god för team och för rikedom.

I en jämförelse mellan ordningsamhet och Grit så har Grit ungefär lika stor effekt på utbildning, kanske till och med lite större effekt, men i de resterande områdena har ordningsamhet en större effekt. Vi kan från detta konstatera att ordningsamhet är ett betydelsefullt personlighetsdrag om man vill lyckas inom många av livets områden. Läs också texten om fem livsfärdigheter som pekar i samma riktning. För den som inte värderar sin spontana sida väldigt högt går det att utveckla den ordningsamma sidan. Även om vissa har en genetisk disposition för ordningsamhet kan alla bli mer ordningsamma.

1 May 2018