Livspusslet - utmaningar och möjligheter

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om livspusslet och de utmaningar som följer. Den grupp av individer som ställs inför den största utmaningen är de som starkt identifierar sig med flera roller: arbetet, föräldraskapet och partnerskapet. Det är inte konstigt att dessa personer upplever att livspusslet inte går ihop. Kraven på sig själv, via alla roller som man identifierar sig med, är för många och för höga.

Cecilia Nahnfeldt som är docent i genusvetenskap och har studerat utmaningar kring livspusslet menar att det är klokt att börja med att sätta upp gränser. En rad gränssättningar som är avvgörande är:

  • att man inte alltid måste vara bäst på jobbet och tacka ja till alla förfrågningar,
  • att man inte alltid måste vara en god och närvarande förälder,
  • att man inte måste vara en perfekt partner hela tiden,
  • att man ser till att få sova ordentligt (eftersom dessa personer ständigt lider av sömnbrist),
  • att man ger sig själv egentid.

Enligt Nahnfeldt är vi så tacksamma när vi får kompledigt i en timma för att hämta barnen på förskolan eller fritids att vi kompenserar detta med att jobba två och en halv timma extra hemma på kvällen. Gör inte det. Om kompensation är nödvändig räcker det med en timma. Resten av tiden kan gå till egentid och mer sömn. Nahnfeldt tycker även att man ska ställa frågor kring arbetet om vilka krav man ställer på sig själv på jobbet och vilka krav man tror att chefen och kollegorna har. Det är inte säkert att man behöver leva upp till så höga krav som man själv tror. Att börja prata om dessa frågor på arbetsplatsen är nödvändigt.

När det gäller föräldrarollen är man inte ensam. I många fall finns en partner som också är förälder som man kan dela relativt lika med. Det finns släktingar och nära vänner som kan tänka sig att ställa upp oftare än man tror. Det finns professionella nannies och barnvakter man kan anlita. Ett förslag är MyNanny som har verksamhet och certifierad personal på flera orter i landet. Många föräldrar tror att det är skamligt att ta hjälp av andra eller att det är för dyrt att anlita professionell hjälp. Inget av detta stämmer så det är bara att börja tänka om. Ge dig själv lite egentid eller tid med din partner.

Enligt undersökningar, t.ex. en som är publicerad i tidskriften Mama, önskar nästan alla föräldrar egentid men det främsta skälet till att de inte ger sig själva detta är dåligt samvete. Enligt terapeuten Helena Broander är återhämtning i form av egentid en viktig ingrediens för att orka med både jobb och barn. Om man som partners ger varandra utrymme för egentid blir man mer villiga att stötta varandra med annat och får en mer kvalitativ relation. Motsatsen är att man strider om vem som borde ha gjort vad vilket gör att man hamnar i en negativ spiral som bara tär på en själv och på relationerna i familjen.

Det här med ett förpliktigande arbete och sömnbrist är två riktiga fällor för partnerskapet. När man lägger för mycket tid på jobbet, inte kan släppa ansvaret om barnen och inte sover ordentligt har man hamnat i ett tillstånd där man slutar att känna lust. Det är väldigt frustrerande att vilja vara en bra partner men samtidigt inte känna lust. Insatsen blir halvengagerad och känns mer som plikt än njutning. När man tillåter sig själv att få egentid och bättre sömn ökar också chanserna att bli ett bättre partner igen. Samtidigt får man inte se de gemensamma aktiviteterna med sin partner som ett krav får då försvinner lusten och njutningen.

Börja i rätt ände. Sluta ha så högra krav på dig själv som anställd, som förälder och som partner. Ge dig själv egentid och ha absolut inte dåligt samvete för det. Prioritera att sova ut så att du känner dig mer allert både på jobbet och med barnen samt att du får tillbaka din lust med din partner.

Framgång i livet innebär inte alltid att göra mer, det innebär ofta att göra mindre för att göra det som är viktigt riktigt bra. Återhämtning och egentid är två av de främsta faktorerna för att göra något riktigt bra.

2 Apr 2019