Framgångsrik SEO

SEO står för Search Engine Optimization eller sökmotoroptimering. Vad som gör att man lyckas med SEO baseras på drygt 200 kända faktorer. Vissa klart mer betydelsefulla än andra.

Framgångsrik SEO bygger på att man känner till alla faktorer och har lyckats lista ut, genom en rad statistiska test och beprövad erfarenhet, vilka som är viktigast så att man inte missar dessa.

Här nedan ska jag ta upp ett framgångsexempel från denna sajt. Den som finner nedan genomgång intressant och vill ha hjälp kan kontakta EmSec eller någon SEO-byrå.

Bakgrund

Denna sajt startades i slutet på april 2018. För ungefär ett år sedan när sajten var ett år gammal upptäckte jag att sajtens nyckelord, framgångsfaktorer, rankade högst på en google-sökning. Jag skrev ett inlägg om att framgångsfaktorer.com ligger överst på google. I detta inlägg utmanade jag mig själv att toppa med ett annat sökord som inte är synonymt med domännamnet. Jag valde ut sökordet femfaktormodellen som också är en av mina äldre sidor.

Utmaningen handlade om att ta sig upp på förstasidan, där den för ett år sedan inte låg, och i bästa fall ta sig upp till topp tre. Alla som håller på med SEO vill ranka på topp tre.

Nu, ett år senare, ligger femfaktormodellen på första plats. Mitt löfte för ett år sedan var att berätta vad jag gjorde för att lyckas. Det ska jag gå igenom i grova drag nedan. Jag ska också spekulera kring vad det kan vara för personliga egenskaper som gör att vissa lyckas bättre på SEO än andra. Jag stöter på människor dagligen som har hållt på längre än mig och som ändå inte har lyckats bättre. Vad beror det på?

Femfaktormodellen är nummer 1

Enligt Googles egen redovisning som görs i verktyget Google Search Console har femfaktormodellen som sökord legat på förstaplatsen i Sverige ganska länge. Alltså har jag nått målet att nå topp tre inom ett år.

Det är enligt Google ca 2000 i Sverige som söker på ordet femfaktormodellen per månad. I 29.2 procent av fallen klickar de sökande in sig på min sida. Det är en relativt hög klick-procent och ganska väntad för en sida som ligger på förstaplats. Sidor som hamnar på förstaplatsen får i genomsnitt ungefär 25 procent av klicken.

Här nedan ska jag redovisa för vad det är jag har gjort som har lett till förstaplatsen.

Omfattande text

När det gäller sidor med information, som i fallet med femfaktormodellen, är det en klar fördel att sidan innehåller mycket text. De studier som har gjorts pekar på att en text runt 1800 ord är optimal. En rekommendation är därför att skriva en text som ligger mellan 1500 och 2300 ord. Sidan om femfaktormodellen är i dagsläget 2159 ord. Den var inte så lång från början och den kan mycket väl bli längre i framtiden.

För att kunna konkurrera med wikipedia och andra liknande sajter gäller det att skriva långt och substantiellt. Den som kan mycket om ett område har potentialen att skriva upp mot 2000 ord.

Det finns guider för hur man ska gå tillväga för att skriva ett blogginlägg eller en info-text som når förstaplats. Läs t.ex. ett inlägg hos Backlinko.

Summering eller ingress

Jag gjorde vissa revideringar av texten för ett år sedan. En viktig förändring var att skriva en ingress som fungerade som en summering av texten. Det har två fördelar. Den som vill ha ett kort svar på sin fråga kan nöja sig med att läsa summeringen i början. Vill man läsa mer finns det mycket mer att hämta. Alltså lockar man de som vill läsa kort och de som vill läsa långt.

Den andra fördelen är att man genom att skriva en kondenserad text i början inte bara ger ett svar till den som söker utan även ger ett svar till Google. Det finns något som heter position noll på Google som är en ruta över alla sökresultat som ger en kort sammanfattning som svar på sökordet. Detta har funnits sedan 2014. Min sida om femfaktormodellen har efter min revidering hamnat på position noll många gånger. Google har bedömt att sidans ingress ger ett bra och kortfattat svar på frågan. Urpsrungligen kallade Google denna ruta på position noll för "Quick Answers"

Att hamna på position noll är till och med bättre än position ett. Det är dock inte självklart att den sida som rankar överst på en sökfråga är den som får position noll. Tack vara summeringen i början nådde sidan position noll och ganska snabbt därefter position ett mer permanent.

Content hub och internlänkar

Sidan om femfaktormodellen är en sida som är länkad till på många sidor på sajten. Den har dels ett centralt innehåll då det finns andra sidor som berör femfaktormodellen. Dels har den också en position där den syns oberoende av innehållslig relation. Om man vill att en sida ska framstå som viktig utanför den egna sajten får man länka till den internt så att den visar sig vara viktig på den egna sajten.

Att vara en sida av innehållslig relevans med en central position kallas en content hub. En content hub har både ingående och utgående länkar. Den länkar till ett flertal undersidor där man kan läsa mer och från dessa sidor finns det länkar tillbaka så att man kan få en god överblick.

Content hubs är vanliga på wikipedia och därför är det en bra modell att ta efter om man vill konkurrera med wikipedia. Just detta har jag gjort och det har gett framgång.

Externa länkar

Om man skriver en text som andra tycker om ökar chansen att de länkar till den från sin egen sida. Detta förstärker sidans värde och man klättrar på googles resultatlista. Det är inte alltid nog att få några enstaka länkar från okända besökare. Om man har egna sajter kan man länka därifrån och om man har kompisar eller folk inom SEO som vill erbjuda gentjänster bidrar det ytterligare.

Antalet externa länkar, d.v.s. länkar från andra sajter, har ökat under det senaste året och därmed har det bidragit till att nå förstaplatsen och befästa den.

Stark domän

Även om man kommer långt med en välskriven och innehållsrik text och får ett antal externa länkar till sidan räcker inte alltid detta. Det har betydelse vilken sajt, d.v.s. vilken domän, som huserar sidan. Det gäller att sajten som helhet får besök och externa länkar för att det i sin tur ska hjälpa upp den enskilda sidans position.

Under det senaste året har sajten fått fler besökare generellt. Det har kommit fler externa länkar till flera sidor. Domänen framgångsfaktorer.com har blivit starkare.

Man behöver alltså arbeta med sajten och enskilda sidor parallellt. Detta tar sin tid och kräver ett visst tålamod.

Tänkbara individuella och sociala framgångsfaktorer

Tänkbara framgångsfaktorer avser här sådant som ligger på individnivå. Det är en sak att det finns en massa faktorer som man behöver göra rätt. Det krävs också att den som jobbar med SEO klarar av att göra ett flertal saker rätt. Även om det fanns en manual som säger exakt vad man ska göra och hur man ska göra passar inte detta arbete alla.

För mig som både har tittat närmare på individuella framgångsfaktorer och faktorer som relaterar till lyckad SEO ska jag göra ett försökt att resonera mig fram till vilka individuella, och delvis sociala, faktorer som har betydelse för den sorts arbete som krävs för att lyckas med SEO.

Insatt och uppdaterad

Som det framgår ovan där man behöver skriva en omfattande text gäller det att man som skribent är insatt i ämnet. Den som redan är insatt i ett visst ämne har en klar fördel. Ju djupare kunskaper och förståelse man har desto troligare att man kan producera en substantiell text.

En lekman kan antagligen få ihop några paragrafer. En person som har läst på universitet och tagit till sig om ett visst ämnesområde kan kanske skriva ett par sidor. Någon som har forskat om dett visst ämne kan skriva allt från flera sidor till en hel bok.

Omfattningen spelar viss roll men relevansen spelar minst lika stor roll. Den som har forskat inom ett specialområde kan skriva mycket med hög relevans genom hela texten. Eftersom många områden är under utveckling gäller det att hålla sig uppdaterad. Här handlar det inte bara om att vara uppdaterad rent innehållsmässigt utan även vara uppdaterat på hur SEO-faktorer förändras och att det faktiskt kan tillkomma nya faktorer. Därtill görs det studier som ger oss mer kunskap om hur vissa faktorer fungerar som gör att man bättre förstår hur man ska agera. Håll dig uppdaterad.

Detta antyder att man behöver vara beredd att jobba hårt för att få till en artikel som rankar högt.

Ordningsam

Femfaktormodellen bygger på fem dimensioner. En av dessa dimensioner handlar om ordningsamhet. När det gäller SEO är ordningsamhet ett viktigare personlighetsdrag än något av de andra.

Det som utmärker ordningsamhet som personlighetsdrag är bl.a. att personen är:

  • Välorganiserad
  • Hårt arbetande
  • Ambitiös
  • Uthållig

Att skapa en välstruktturerad text och ett välstrukturerad sajt kräver att man är välorganiserad som person. Att vara ambitiös och hårt arbetande är också nödvändiga drag. Att lyckas inom SEO tar tid och kräver att man vill mycket, jobbar hårt för det och slutligen har uthålligheten. Eftersom det kan ta många månader att närma sig sitt mål klarar man sig inte utan uthållighet. Jag träffar många inom SEO-branschen som hoppar från projekt till projekt utan att bli mer än medioker på något. Det beror på brist på uthållighet.

Kreativ

Att jobba med SEO handlar inte bara om att känna till ett flertal avgörande faktorer. Det handlar också om att lösa problem och hitta nya sätt att lyckas. Därför ser jag det som självklart att en kreativ person har goda förutsättningar att ranka högt jämfört med en mindre kreativ person.

När man jobbar med SEO kan man få för sig att man har hittat ett kryphål, ett tämligen enkelt sätt att lyckas. Det ligger lite i att vara kreativ att hitta vägar som är nya och som man tror får ett stort genomslag. De behöver dock inte vara nya för Google. Det kan till och med vara så att nya vägar, eller enkla vägar, är betraktade som fusk. Därför är det inte alltid en fördel att vara kreativ. Att genom sin kreativitet hitta nya och ganska krångliga vägar kan fungera bättre.

Man bör vara benägen att experimentera en del, att testa sig fram. Ibland får man ingen effekte eller rent av en negativ effekt. Ibland blir det väldigt bra. Den som inte vågar experimenter kanske aldrig hittar de goda lösningarna.

Läs mer om kreativitet.

Mål

När man vill lyckas med något behöver man ha en målbild att sträva mot. Inom SEO är det typiskt att man satsar på att blir synlig på förstasidan på en google-sökning. Därefter höjer man målet till att ligga på topp tre. Sluligen vill man ligga på plats ett.

Det är ganska tacksamt att hålla på med SEO i förhållande till mål för man ser rätt så tydligt om man gör framsteg. På det sättet får man veta om man är på rätt väg, och eventuellt behöver göra mer av detsamma, eller om man behöver göra något annat.

Läs mer om mål och besläktade områden.

Self-efficacy

Self-efficacy handlar om att kunna bedöma om man har vad som krävs för att nå ett mål. Ju svårare målet är desto troligare att man missbedömer sin förmåga. Vissa mål kan verka lätta att nå men är i själva verket svåra. Det är då man lätt ger upp.

Den som känner sin egen förmåga och sina styrkor kan bättre bedöma om svårare mål kan uppnås. Även om kompetensen finns är det inte säkert att motivation och uthållighet finns. Dessa två komponenter är därför en del av vad dett innebär att lyckas genom self-efficacy.

Hur goda chanser man har att lyckas beror på hur högt ställda målen är. Att satsa på ett hamna på förstasidan vid en google-sökning på ett sökord som det söks på ca 1000 gånger per månad är görbart för någon som är ganska ny inom SEO. Att lyckas att nå förstaplatsen på ett sökord som det söks på 50 000 gånger i månaden är något som är riktigt svårt även för någon som är SEO-expert och professionell sedan länge.

Den som är ny på SEO och tror att det går att toppa på vilket sökord som helst missbedömer sina chanser och kommer med stor sannolikhet att misslyckas. Den som inser att det är en stor bedrift att komma på förstasidan på ett sökord som det söks på 10 000 gånger per månad har en god självkännedom.

Läs mer om self-efficacy.

Motivation

För att lyckas inom SEO behöver man kunnande och man behöver målsättningar. Det är också nödvändigt att vara motiverad. Motivation kan vara av flera slag:

  • inre motivation
  • yttre motivation
  • prestationsmotivation

Den som drivs av inre motivation när man jobbar med SEO är genuint intresserad av SEO och kan driva sig själv rätt så långt för att lära sig mer. Den som drivs av yttre motivation jobbar främst med SEO för att det ger pengar och andra belöningar. Man lär sig mer för att det lönar sig ekonomiskt.

Det finns några mellanting mellan inre och yttre motivation. Ett sådant fall är prestationsmotivation där man inte bara är motiverad att lyckas nå ett mål utan vill göra det på en hög nivå och på ett iögonfallande sätt. Den inre delen är att det känns bra att lyckas med något svårt och den yttre motivationen är att man får beröm.

Kanske krävs det specifikt prestationsmotivation för att nå förstaplatsen på de svårare sökorden. Man nöjer sig inte med att nå lägre satta mål utan det ska vara högt satta mål. Det kanske också finns en tävlingsanda i detta typ av drivkraft. Man ser att det finns vissa konkurrenter som man vill slå. Tillfredställelsen när man går förbi konkurrenterna är extra ljuv.

Motivation är en nödvändig drivkraft när det tar ett tag att nå målet. Ju svårare målet är att nå desto starkare måste motivationen vara. Man behöver återkommande känna att man verkligen vill lyckas.

Läs mer om motivation.

Socialt kapital

En social faktor som går något utöver de personliga egenskaperna är socialt kapital. Socialt kapital består av tre komponenter:

  • Tillit
  • Reciprocitet
  • Nätverk

Tillit beygger mycket på att man har förväntningar att någon annan ska agera med goda avsikter. Om man förväntar sig att andra ska agera med onda avsikter eller är opålitlig saknas tillit genonemot dessa andra.

Reciprocitet står för att man ger tillbaka när man har fått något och att det man ger tillbaka är av motsvarande värde.

Nätverk står för sociala nätverk som består av individer som har goda relationer till varandra. Ju större nätverk man har desto fler personer kan man vända sig till för att be om hjälp.

Läs mer om socialt kapital, nätverkande och tillit.

Samtliga dessa tre faktorer har betydelse när man jobbar med SEO. Man behöver tillit för att samarbete med andra som jobbar med SEO. Man behöver vara villig att erbjuda något av motsvarande värde som man kan få av den andra. Man lyckas bättre om man har flera personer att vända sig till.

En av de viktigaste faktorerna inom SEO är externa länkar. Genom att vända sig till någon som kan erbjuda en extern länk behöver man ha något att erbjuda i gengäld. Man behöver också kunna lita på att det man får är av gott värde och att den som ger en länk inte tar tillbka den efter en tid när man inte märker det. Att ha ett nätverk av SEO-personer att vända sig till gör det enklare att hitta någon som kan erbjuda en länk inom ett specifik område.

Många som jobbar inom SEO har insett fördelarna med att samarbeta trots att man till viss del är konkurrenter. Någonstans gör man bedömningen att samarbete är mer framgångsrikt och därför väljer man den vägen.

25 Apr 2020