Åtta egenskaper framgångsrika människor har gemensamt

Richard St. John gick ur gymnasiet med ett lågt medelbetyg. Han hamnade nästan av en tillfällighet inom industridesign och det visade sig att han älskade att designa. Efter några år inom design gick han vidare i karriären och startade ett företag som hjälper andra företag med sin marknadskommunikation. På en resa till ett TED-talk där han skulle prata om sitt framgångsrika arbete fick han frågan av en tonårig tjej som satt bredvid honom på planet hur man blir framgångsrik. Trots att han vid den tid hade nått en viss framgång kunde han inte svara på frågan. Därför bestämde han sig för att intervjua 500 framgångsrika personer och sammanställa svaren. Han intervjuade även ett stort antal "vanliga" människor för att titta på skillnaderna. Efter ett omfattande analysarbete ledde det hela till åtta egenskaper som ligger till grund för framgång och en bok där han beskriver hur det hela fungerar.

De centrala åtta egenskaper som man måste ha för att nå framgång är:

Passion - du måste älska det du gör för att göra det bra.

Hårt arbete - det finns bara ett sätt att lyckas och det är att arbeta hårt (och länge).

Fokus - fokusera på en sak i taget (och gärna över en längre tid).

Pressa dig själv hela tiden istället för att vara nöjd.

Goda idéer - framgångsrika människor har hela tiden goda idéer som de vill förverkliga.

Utvecklas - du kan hela tiden bli bättre på det du gör och på vissa saker som du ännu inte gör.

Dela med dig av det värde du skapar.

Håll ut - att uppnå enkla saker kräver inte mycket men att uppnå stora saker tar tid och kräver uthållighet genom en rad misslyckanden.

För den som har läst Stephen Coveys mest kända böcker eller Angela Duckworths bok om Grit finns det en del igenkänning när man läser om St Johns åtta egenskaper. Det som är speciellt med St. Johns åtta egenskaper är att de fungerar som en cirkulär process. Om man börjar med något man älskar och slutar med att uthålligt uppnå ett svårt mål hamnar man igen i det man älskar som gör att man orkar arbeta hårt, puscha sig själv osv.

St. John må gilla analys och vara duktig på det men han tänker inte som en forskare vilket gör det hela lite speciellt eftersom han tycker att han har bedrivit forskning. Han har till att börja med inga bra begreppsdefinitioner. Vad är det t.ex. för skillnad på att arbeta hårt, pressa sig själv, utvecklas och vara uthållig? Är det inte i grunden uthållighet och passion som gör att man klarar av allt det andra som snarare är effekter än egenskaper. Om man slutligen landar i att passion och uthållighet är viktigast, vilket St. John också gör, har man i princip buntat ihop hela modellen till de två beståndsdelarna i Grit. Det finns redan mängder av forskning som tyder på att Grit inte är några kärnkomponenter till framgång.

Om man nu har intervjuat 500 framgångsrika personer och de åtta egenskaperna är kontentan av dessa personers framgångsberättelser måste det ju finnas någon sanning bakom det hela. Frågan man måste ställa sig är om de som blir intervjuade är framgångsrika för att de är bra på det de gör eller för att de har förmågan att analysera och kommunicera orsak och verkan i sitt liv. Om det är något vi vet om framgång så är det att man når framgång för att man är riktigt bra på några få saker. Att analysera och kommunicera orsak och verkan i sin egen framgångsberättelse behöver inte vara en av dessa få sakerna. Berättelserna kan mycket väl innehålla inslag av sådant som människor tror leder till framgång, både deras egen och andras.

I urvalet där de åtta trädde fram som gemensamma nämnare valdes också ett antal faktorer/egenskaper bort. En av dessa faktorer är att sätta upp mål. St. John menar att denna faktor jämte en rad andra är sekundära och kan hjälpa vissa men inte alla som de åtta egenskaperna gör. Det finns massiv forskning som pekar ut mål som avgörande för framgång. Om du inte vet vad du ska sikta på vet du heller inte om du nått dit eller ej. Utan ett mål kan du inte utvärdera om du är på rätt väg eller om du håller på att lyckas med något helt annat. Även om inte alla har ett uttalat mål eller har glömt det ursprungliga målet (för det kan förändras över tid när man t.ex. utvecklar ett företag) är framgång inte utan mål. Det spelar ju ingen roll hur mycket du än älskar att måla om du inte har ett mål med ditt måleri. Richard St. John älskade att rita saker och det är detta som har lett honom att utbilda sig och jobba med design. Bara det faktum att han valde att gå en utbldning i industridesign är ett mål som hade en avgörande betydelse för vad som hände sedan. Däreter uppstod nya mål som ha uppnådde, inklusive att intervjua 500 personer om deras framgång och skriva en bok om det.

Min personliga behållning av boken The 8 traits successful people have in common är hur en ganska blyg person som inte gärna ställer frågor utvecklar sig till att bli en duktig intervjuare. St. Johns egen utveckling är en berättelse om framgång som är nog så fascinerande i sig. Därtill tycker jag att man ska ta andra människors erfarenheter på största allvar. Det finns mycket klokskap att hämta där. Boken är full av sådant.

Det finns ingen anledning att ifrågasätta om de åtta egenskaperna leder till framgång. Det gör de sannolikt, mer eller mindre. Mer avgörande är vilka andra faktorer som antagligen har större betydelse.

28 Jul 2018