Att nätverka sig till framgång

Hur stor roll spelar nätverk och kontakter för att ta sig fram i arbetslivet? Stor betydelse om man får tro Caroline Tovatt som har genomfört en avhandlingsstudie i ämnet. Det är troligare att man frågar någon man känner om personer som har sökt en tjänst än att enbart gå på meriter på papper. Inom nätverket som en rekryterare känner finns de som kan lägga goda vitsord för en viss person eller i värsta fall talar illa om någon. Detta kan ofta väga tyngre än om en person verkligen är lämplig för tjänsten.

Är detta så konstigt? Egentligen inte. Det kanske inte är rättvist men det är så vi går tillväga när vi vill känna att vi gör goda val. Nätverk fungerar inte enbart som informationsbärare och informationsförsörjning utan som de nätverkandes bästa möjligheter. De personer som är duktiga nätverkare har bättre möjligheter att komma vidare i karriären än de som har små nätverk.

Kanske kan man tycka att det är bättre att den som är bäst lämpad för en uppgift ska utföra den, särskilt i vårt komplexa samhälle där den som pratar bäst för sig inte behöver vara den som är bästa utföraren. Samtidigt vet vi att många innovationer har fallit platt för att den som har kommit på en smart lösning inte kan tala för den och därför får innovationen inget erkännande och spridning. Att ha en viss social kompetens och ett nätverk som kan backa upp en är av betydelse.

Nätverkande hänger samman med socialt kapital. Socialt kapital skapas genom att vara pålitlig och hjälpsam inom nätverket. Man kan alltså inte bara mingla runt och göra sig känd och hörd för att dra nytta av ett nätverk. Man behöver vara trovärdig och genuint intresserad av sin omgivning för att betraktas som någon andra vill tala väl om. Det finns istället en risk att människor ser igenom de som nätverkar på ett ytligt sätt. Dessa personer kan man komma att tala mindre väl om när det är dags att söka en ny tjänst.

Balansgången i nätverkandet är viktigt. Nätverka för att du är intresserad av människor och tror att det finns ett ömsesidigt utbyte. Var villig att ställa upp för andra innan du väntar dig att andra ska ställa upp för dig.

I ett tidigare inlägg har jag försökt att reda ut vad den samlade forskningen har att säga om nätverkande och socialt kapital. Det visar sig att denna faktor är viktig i livet i stort, en så kallad breddfaktor. Att nätverka och bygga upp ett social kapital har inverkan på väldigt många av livets områden som att man lyckas i karriären, att man har god hälsa, goda relationer och en ackummulerad rikedom. På sikt är socialt kapital en av de viktigaste faktorerna.

Underskatta inte social kapital och nätverkande men vänta dig inte snabba förändringar. Det sociala kapitalet verkar lite då och då hela livet.

24 Sep 2018